Tips och goda råd

Effektiv träning bygger på effektiva belöningar

Lägg lite tid på att hitta riktigt bra belöningar som verkligen fungerar för din hund. Prova många olika typer av belöningar. Godis är oftast mycket uppskattat och kan varieras på så många olika sätt beroende på situationen. Små mjuka bitar ger möjlighet till snabba repetitioner, laxpastej på tub är oslagbart i situationer med ombetingning av olika problembeteenden. Att äta väcker trevliga känslor och kan i sig vara lugnande.

För vissa hundar vill kamplekar vara mest effektivt som belöning. Här finns också möjlighet att varierar med till exempel jaktlekar med föremål i ett långt snöre. Att leta upp godisbitarna är en möjlighet. Det är alltid hunden som bestämmer vad som är belönande. 

Använd enbart positiva metoder

Använder du positiv förstärkning kan du inte göra fel som inte går att rätta till!

Tillåt aldrig någon att använda tvång och våld mot din hund oavsett syfte.

Få minuters hårdhänt träning kan göra din hund rädd och ge dig och din hund problem i framtiden.

Hur välja rätt hundkurs?

Har du tankar om att gå en kurs med din hund och vill vara säker på att träningen är belöningsbaserad? Det finns två enkla frågor du kan ställa till kursledaren: 

  •  får jag använda godis som belöning? 
  •  får jag ha en sele på hunden? 

Är kursen baserad på positiv förstärkning vill svarat vara: JA!

Är svarat NEJ baseras kursen mycket sannolikt på negativ förstärkning! Du vill t.ex. träffa på ord som "ledarskap", "dominans" och förklarningar som "vi använder inte mutor till hunden". Det låter ju bra, men bygger på missuppfattningar och feltolkningar. 
Träning med aversiv kontroll medför risker för alla hundar. Men speciellt för sårbara och känsliga individer, som t.ex. valpar, hundar med olika trauman, osäkra/otrygga hundar, gatuhundar och andra omplaceringshundar vill risken vara stor för djupa mentala ärr. 

Valptips

Ge din valp den viktiga miljöträningen i lagom små steg. Låt den träffa många människor och ta den med i olika miljöer. Ring en veterinär där du bor och hör om det finns någon aktuell smittrisk i ditt område. Om inte, låt din valp träffa andra lugna trygga hundar. Det är så oerhört viktigt för valpens utveckling och du undgår många problem i framtiden när din hund lugnt kan umgås med andra hundar.

Låt inte "NEJ" bli det första du lär din valp

Ett "NEJ" är per definition ett straff som avser att minska ett beteende. Tänk på att straff även minskar andra beteenden som du kanske inte vill ska minska. Som till exempel att komma snabbt på inkallning.

Valpen lär sig absolut ingenting av ett "NEJ" och i värsta fall tar du bort valpens glädja, initiativ och självförtroende.

Men hur kan vi då få valpen att förstå vad den inte får göra? Det korta svarat är att istället uppmärksamma och belöna önskvärda beteenden och lära valpen vad som lönar sig bättre att göra! Genom att till exempel valpsäkra hemmet och ta bort saker som valpen absolut inte får gnaga på och hålla den kopplat i situationer som kan vara riskfyllda, kan många konflikter undvikas. 

En viktig del av vardagen med valpen vill vara att ge den meningsfull sysselsättning och aktivering i lagom takt. Speciellt olika sökövningar där valpen får använda sitt luktsinne och leta upp till exempel mat är mycket nyttigt. Samtidig är det ett trevligt sätt för den att använda sin energi och bli naturligt trött.